Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi pragnie zorganizować w dniach 30.04-02.05 wycieczkę do Warszawy dla wszystkich dzieci z domu Św. Faustyny "Nie lękajcie się". Niestety, nie jesteśmy w stanie w całości samodzielnie jej sfinansować. Niezbędne jest wsparcie z zewnątrz. Dlatego też zwracamy się do ludzi dobrej woli z prośbą o finansową pomoc. Numer konta podajemy na naszej stronie internetowej.

Jednocześnie dziękujemy panu Janowi Modzalewskiemu, prezesowi Administracji Domów Mieszkalnych w Gołdapi, oraz panu Józefowi Brzezińskiemu, właścicielowi firmy Usługi Sprzętowo-Transportowe i Wywóz Nieczystości, którzy już wsparli naszą akcję.

Marcin Białous, prezes Gołdapskiego Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi