Wczoraj w Komendzie Powiatowej PSP w Gołdapi odbyły się powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom". W wzięło w nich udział 31 osób, wyłonionych wcześniej w eliminacjach środowiskowych i gminnych.

Zwycięzcami zostali:

I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)

  1. Sandra Bogusz z ZPO w Baniach Mazurskich
  2. Wiktoria Maćkiw z ZPO w Baniach Mazurskich
  3. Marcin Kempisty z SP w Żytkiejmach.

II grupa wiekowa (gimnazja)

  1. Izabela Aftyka z ZPO w Baniach Mazurskich
  2. Dawid Bernatowicz z Gimnazjum w Dubeninkach
  3. Karolina Słapińska z Gimnazjum w Gołdapi

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

  1. Konrad Kazaniecki z ZSZ w Gołdapi
  2. Kamil Muszyński z ZSZ w Gołdapi
  3. Milena Danowska z MDP w Górnem

Zwycięzcy w poszczególnych grupach będą reprezentować powiat gołdapski w eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się w trzeciej dekadzie kwietnia w Kętrzynie. W trakcie turnieju uczestnicy i ich opiekunowie zwiedzili nową strażnicę PSP, poszerzyli wiedzę na temat specyfiki zawodu strażaka, obejrzeli sprzęt i samochody pożarnicze, każdy mógł „przejechać się" w koszu nowego podnośnika SHD-25.

Wszyscy uczestnicy Eliminacji Powiatowych otrzymali upominki, zaś zwycięzcy pierwszych trzech miejsc dyplomy i nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe. Wręczenia dyplomów i nagród dokonał prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gołdapi, starosta Jarosław Podziewski i komendant powiatowy PSP mł. bryg. Krzysztof Giedrojć.

Starosta wręczył również podziękowania nauczycielom i opiekunom za przygotowanie podopiecznych do udziału w turnieju, popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, historii i tradycji ruchu strażackiego.


fot. archiwum Starostwa Powiatowegofot. Ann.