Gołdap jest jedną z czterech miejscowości, w której będzie realizowany innowacyjny projekt socjologów z Uniwersytetu Warszawskiego. Ogólnopolskie badanie „Monitor Jakości Rządzenia" ma sprawdzić zadowolenie obywateli z usług świadczonych przez instytucje publiczne. Autorzy projektu wychodzą z założenia, że do dobrego rządzenia potrzebna jest rzetelna i szeroko dostępna wiedza. Mieszkańcy muszą wiedzieć, jakie działania planuje i realizuje ich samorząd. Urzędnicy i władze muszą zaś znać potrzeby i opinie swoich mieszkańców. „Monitor Jakości Rządzenia" ma umożliwić sprawny przepływ informacji między wszystkimi stronami.

Projekt będzie realizowany w całej Polsce, jednak cztery miasta - Gołdap, Biłgoraj, Poznań i Słupsk - zostaną w nim uwzględnione w szczególny sposób. W tych miejscowościach głos zabiorą większe grupy obywateli. Dzięki temu mieszkańcy i władze dowiedzą się o stanie swoich społeczności. Będzie to świetny materiał do refleksji, debaty czy też wprowadzenia różnego rodzaju zmian lub usprawnień.

Do realizacji projektu w Gołdapi włączyły się Urząd Miejski oraz Starostwo Powiatowe. W projekt zaangażowały się także gołdapskie organizacje pozarządowe. Jeszcze przed wakacjami mieszkańcy miasta mogą spodziewać się odwiedzin ankieterów, którzy będą rozmawiać z na różne tematy dotyczące Gołdapi. O realizacji projektu będziemy na bieżąco informować państwa za pośrednictwem patronów medialnych naszych działań, portali GOLDAP.INFO i Młoda Gołdap.