1 lipca w Bielsku Białej odbędzie się konferencja naukowa pt. „Dziedzictwo kulturowe Żydów we współczesnej Polsce. Jej organizatorami są Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej oraz Kancelaria Prezydenta RP. W dwudniowym spotkaniu wezmą udział nauczyciele, młodzież, wykładowcy akademiccy oraz przedstawiciele różnych władz, w tym burmistrz Gołdapi.

- Kancelaria prezydenta wysoko ocenia wkład Gołdapi w międzynarodowy dialog w narodem żydowskim - mówi Marek Miros. - Bardzo chwalone są między innymi organizowane przez nas trójstronne, polsko-izraelsko-niemieckie spotkania młodzieży.

Burmistrz Gołdapi został zaproszony przez Kancelarię Prezydenta do współpracy w Radzie Naukowej konferencji. Zasiądzie w niej obok między innymi minister Ewy Junczyk-Ziomeckiej (sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP) oraz profesorów z WSA w Bielsku Białej i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Wierzę, że nasze działania przyczynią się do przekazania kolejnym pokoleniom pamięci o wspólnej i zróżnicowanej historii, która dokonała się na tej samej, polskiej ziemi - mówi Bożena Opioła, dyrektor Biura Inicjatyw Społecznych w Kancelarii Prezydenta RP.