W budynku Starostwa Powiatowego, na parterze, tuż za drzwiami wejściowymi, powstanie wkrótce nowe pomieszczenie. Funkcjonować w nim będzie Biuro Obsługi Mieszkańców oraz kancelaria ogólna.

- Petent nie będzie musiał już się udawać do sekretariatu, aby np. pobrać lub złożyć wniosek - mówi sekretarz powiatu Anna Rawinis. - Takie biura są już normą w wielu urzędach.

Na urządzenie BOMu Starostwo Powiatowe pozyskało środki z projektu unijnego. Warto dodać, że jego funkcjonowanie nie pociągnie za sobą potrzeby stworzenia nowego etatu. Pracować w nim będzie osoba przeniesiona z innego wydziału w starostwie.