W czwartek burmistrz Gołdapi Marek Miros oraz członek zarządu województwa Jarosław Słoma spotkają się w Warszawie z premierem Donaldem Tuskiem. Rozmowy będą dotyczyły spraw Gołdapi, ale nie tylko.

- Po wielu konsultacjach z samorządowcami doszedłem do wniosku, że najważniejszym priorytetem dla samorządów polskich na lata 2013-20 powinna być całkowita modernizacja dróg lokalnych - twierdzi burmistrz. - Jeździmy po Polsce i widzimy, wbrew temu, co niektórzy mówią, że autostrady, drogi szybkiego ruchu i inne krajowe są budowane, wojewódzkie zaś modernizowane. Lokalne niestety niszczeją. Widzimy to na gołdapskim przykładzie. Powiat nie ma na drogi pieniędzy, my też nie mamy. Bez wsparcia ze środków unijnych niedługo będą one w tragicznym stanie.

W imieniu polskich samorządowców burmistrz Gołdapi przekaże premierowi list z propozycją, aby ustanowił on taki priorytet działań na lata 2013-20.

- Wierzę, że Donald Tusk weźmie to pod uwagę - dodaje Marek Miros.