Niewątpliwą atrakcją i sztandarowym zabytkiem powiatu gołdapskiego jest piramida w Rapie. Jednak jej obecny stan raczej odstrasza turystów niż przysparza chluby naszemu regionowi. Rozpadająca się budowla nie tylko razi swoim wyglądem, ale jest też niebezpieczna dla zwiedzających.

Na dzisiejszym wspólnym posiedzeniu komisji Rady Powiatu radny Jaromir Krajewski zaproponował, aby powiat gołdapski przejął ten zabytek od Nadleśnictwa Czerwony Dwór, a w przyszłości go wyremontował. Statut nadleśnictwa nie przewiduje bowiem opieki nad zabytkami, nie ma więc podstaw, aby nadleśnictwo samo przeprowadziło działania mające na celu renowację piramidy.

- Jeżeli obiekt zostanie przejęty przez powiat to deklaruję pozyskanie 10 tysięcy euro na wykonanie odpowiedniej dokumentacji, która w późniejszym czasie potrzebna będzie do pozyskania dotacji zewnętrznych na jego renowację - twierdzi Jaromir Krajewski.

Urzędnicy starostwa zostali poproszeni, aby przygotować spis możliwości prawnych przejęcia zabytku na stan powiatu. Radni zdecydowali też, że w przyszłym miesiącu powrócą do tematu.