"Wiosna ach to ty" to hasło I Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 20 kwietnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Łupkach. Udział w nim wzięło trzydziestu czterech uczniów Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z Giżycka, Gołdapi, Łupków, Szczytna i Węgorzewa oraz z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Mikołajkach. Uczniowie podzielenie zostali na dwie kategorie: I - szkoły podstawowe, II - gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Gołdapski ośrodek reprezentowało sześcioro uczniów: Dominika Królikowska, Dawida Olszewski (przygotowani przez Alicję Mrozowską i Lucję Karbowską) oraz Natalia Kruwelska, Barbara Plewko, Robert Racis i Paweł Sarosiak (przygotowani przez Annę Jaremus-Furtan).

W I kategorii Natalia Kruwelska zajęła II miejsce, natomiast w II kategorii Paweł Sarosiak otrzymał wyróżnienie. Podczas obrad komisji uczniowie zwiedzili szkołę oraz piękną okolicę, w której ona jest położona. Organizatorzy zadbali również o słodki poczęstunek dla uczestników.