215 gimnazjalistów z Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich przystąpiło do testów sprawdzających wiedzę zdobytą przez 3 lata edukacji. Uczniowie musieli wykazać się znajomością zagadnień z dziedzin humanistycznych, matematyczno - przyrodniczych oraz języka obcego.

Dzisiaj odbywał się test z języków obcych. 182 uczniów zdawało język angielski, 32 język niemiecki i 1 język rosyjski. Młodzież była podzielona na 17 grup, gdzie pod opieką 3 osobowych komisji zmagali się z różnymi zadaniami.

- W tym roku mieliśmy dwóch laureatów olimpiad przedmiotowych - mówi Bożena Kalinowska, dyrektor gimnazjum. - Są oni zwolnieni z egzaminów, których dotyczyła dyscyplina olimpiady. Taki uczeń otrzymuje wówczas automatycznie maksymalną ilość punktów.

We wtorek gimnazjaliści pisali egzamin z wiedzy humanistycznej, wczoraj zaś matematyczno-przyrodniczej. Warto wspomnieć, iż średnie wyniki testów uczniów gołdapskiego gimnazjum od 3 lat mają tendencję wzrostową. W ubiegłym roku były najwyższe w historii szkoły.