Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich jako jedyna szkoła w powiecie gołdapskim otrzymało pieniądze na realizację projektu w programie „Mały Archimedes". Ma on na celu zwiększenie wiedzy oraz zdobycie doświadczenia z dziedzin przedmiotów matematyczno-przyrodniczych przez gimnazjalistów.

Szkoła zaplanowała w najbliższych latach zakup pomocy naukowych za 68 tysięcy złotych. W projekcie przewidziane są wyjazdy laboratoryjne uczestników do innych szkół (wyższych uczelni), zajęcia dodatkowe oraz obozy naukowe.
- Jest to dla nas ogromna promocja - mówi Bożena Kalinowska, dyrektor gimnazjum. - Jutro jadę do Augustowa podpisać umowę na realizację zadania. Zrobię to wspólnie z Jagodą Ulewicz, nauczycielką matematyki w gimnazjum i koordynatorką projektu.

Już w tym roku szkolnym zostały wyłonione 4 grupy pierwszoklasistów, którzy w następnych latach będą uczestniczyć w projekcie. We wrześniu ruszy kolejny cykl projektu dla pierwszoklasistów, którzy dopiero rozpoczną edukację w gimnazjum.