Już po raz kolejny uczniowie klas pierwszych Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi wzięli udział w trójetapowym konkursie dotyczącym życia, twórczości i dokonań patronów szkoły, przygotowanym przez Anetę Wojnar-Konopkę i Urszulę Bernatowicz-Nygę.

I poziom zmagań obejmował pisemny test sprawdzający znajomość faktów związanych z noblistami. Tę część poprzedziło zaproponowanie gimnazjalistom 118 zagadnień oraz kilkutygodniowe przygotowania. W wyniku rywalizacji wyłoniono dziewięcioro pierwszoklasistów, których pogłębioną wiedzę sprawdzono w etapie II (część ustna). Było to swego rodzaju preludium do części III, która wymagała od uczestników jeszcze gruntowniejszego przygotowania. Służyły mu: lektura dzieł Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Henryka Sienkiewicza, Stanisława Władysława Reymonta; zapoznanie z działalnością społeczno-polityczną Lecha Wałęsy i Józefa Rotblata; prześledzenie badań prowadzonych przez Marię Curie-Skłodowską. Dodatkowo młodzież obejrzała ekranizacje i adaptacje filmowe zrealizowane na motywach utworów Sienkiewicza i Reymonta. Ostatni etap Konkursu Wiedzy o Noblistach Polskich wyłonił troje zwycięzców, którzy wykazali się najobszerniejszą wiedzą oraz umiejętnością zastosowania jej w praktyce. Oto oni:

I miejsce - Karolina Boruc, klasa Ig
II miejsce - Paweł Mentel, klasa Ia
III miejsce - Natalia Jakowska, klasa Ig

Laureaci konkursu otrzymają nagrody 6 maja podczas uroczystych obchodów Święta Szkoły.


fot. archiwum szkoły