Uczniowie klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego w Gołdapi oficjalnie zakończyli dziś swoją edukację w tej szkole. W południe sali widowiskowej Domu Kultury odbyło się wręczenie świadectw ukończenia szkoły, nagród i wyróżnień. Oprócz uczniów i nauczycieli w uroczystości wzięli też udział rodzice oraz specjalistka d/s edukacji w Starostwie Powiatowym.

- Czyż te 12 lat edukacji nie minęło jak z bicza strzelił? Dziś skończył się wasz kolejny etap edukacji. Być może ostatni jesteście też razem razem w tym gronie - powiedział do swoich uczniów Grzegorz Klimaszewski, dyrektor szkoły. - Od dziś jesteście absolwentami Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Gołdapi.

Dyrektor zauważył także, że nie wszyscy uczniowie z tego rocznika, którzy rozpoczęli naukę, otrzymali dziś świadectwa. Ze 147 uczniów szkołę ukończyło 123. Warto podkreślić, że 18 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem.