Dziś o godzinie 11.00 w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi na sali rekreacyjnej odbyło się uroczyste pożegnanie klas maturalnych. Oprócz uczniów i nauczycieli w uroczystości wzięli też udział rodzice oraz Beata Grudnik-Cemborek, specjalistka d/s edukacji w Starostwie Powiatowym. Niestety, nieobecny był starosta Jarosław Podziewski. Skierował jednak do maturzystów list, który w jego imieniu odczytała Beata Grudnik-Cemborek.

Z ust dyrektora ZSZ Mirosławy Równej uczniowie usłyszeli wyrazy uznania za wyniki w nauce oraz za sportowe i artystyczne osiągnięcia. Podziękowała wychowawcom klas oraz rodzicom za trud, jaki włożyli w ciągu ostatnich, szkolnych lat w wychowanie swoich podopiecznych i dzieci. Życzyła też maturzystom niskiego poziomu stresu oraz szczęścia na zbliżającym się egzaminie dojrzałości.

Po przemówieniach rozpoczęła się krótka część artystyczna. Przygotowali ją uczniowie klas pierwszych technikum i liceum pod opieką wychowawców: Doroty Malinowskiej, Stelli Kramkowskiej oraz Lilii Szymko. Przedstawili oni w lekki i zabawny sposób kolejne etapy ewolucji człowieka. Na zakończenie uroczystości abiturienci otrzymali symboliczny poczęstunek w formie ciasteczka z wróżbą na przyszłość.