Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi po raz drugi przystąpił do realizacji projektu systemowego „Zacznij od nowa - aktywna integracja sposobem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gołdapi". Współfinansowany on jest ze środków europejskich. W ramach projektu w siedzibie ośrodka powstało Biuro Porad Obywatelskich, w którym dyżurują: prawnik, policjant, psycholog i terapeuta uzależnień.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Z porad biura mogą nieodpłatnie korzystać świadczeniobiorcy OPS, w szczególności beneficjenci projektu systemowego. Poniżej przedstawiamy harmonogram pracy BPO w sierpniu:

Koordynatorką projektu jest Iwona Wasilewska.