W miniony piątek gołdapska policja obchodziła swoje święto. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Wzięli w niej udział, oprócz funkcjonariuszy i ich rodzin, także przedstawiciele władz samorządowych gminnych i powiatowych, starostwa powiatowego, prokuratury, lokalnych służb mundurowych, kapelan gołdapskich policjantów, wojewoda warmińsko-mazurski oraz zastępca komendanta wojewódzkiego policji. Goście w swoich wystąpieniach przede wszystkim dziękowali funkcjonariuszom za ich pracę i czuwanie nad naszym bezpieczeństwem.

- Dziękuję za waszą pracę i służbę, która wykracza często poza zakres obowiązków przewidzianych codziennym rytmem pracy - powiedział przewodniczący Rady Powiatu Stefan Piech. - W mediach ogólnopolskich co jakiś czas podawane są informacje o przypadkach, gdy policjanci interweniują, nie będąc już na służbie. Dzisiejsza policja jest zupełnie inną formacją niż ta, z którą spotykaliśmy się w dawnych czasach. Dziś ratujecie dobro, pomagacie, prowadzicie prace prewencyjną. Za to dziękuję.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

W trakcie uroczystości wręczone zostały medale i awanse. „Złoty Medal za Długoletnią Służbę" otrzymał komendant powiatowy policji w Gołdapi mł. insp. Bogusław Turek. „Srebrne Medale za Długoletnią Służbę" przyznane zostały podkom. Jerzemu Kuprewiczowi, asp. sztab. Markowi Ciszewskiemu i asp. sztab. Jarosławowi Wasilewskiemu. Brązową odznakę „Zasłużony Policjant" otrzymali asp. Sławomir Saniuk i asp. Tomasz Artysiewicz.

Awans na młodszego aspiranta policji otrzymali:

 • st. sierż. Grzegorz Jarocki
 • st. sierż. Andrzej Kopiczko
 • st. sierż. Piotr Mor
 • st. sierż. Grzegorz Świątek
 • sierż. Ireneusz Kogut
 • sierż. Paweł Komorowski

Awans na aspiranta policji otrzymali:

 • mł. asp. Tomasz Artysiewicz
 • mł. asp. Ireneusz Buraczewski
 • mł. asp. Tomasz Dobrzyński
 • mł. asp. Adam Mieruński
 • mł. asp. Krzysztof Zaręba

Na starszego aspiranta policji awans otrzymał

 • asp. Artur Matysiak

Awans na sierżanta policji otrzymali:

 • st. post. Daniel Bułajewski
 • st. post. Rafał Chodziutko
 • st. post. Mariusz Daniłowicz
 • st. post. Michał Kliniewski
 • st. post. Katarzyna Kwietniewska
 • st. post. Zbigniew Pietrewicz

Awans na starszego sierżanta policji otrzymał

 • sierż. Daniel Boutruczek

Awans na sierżanta sztabowego policji otrzymali

 • st. sierż. Kazimierz Zaniewski
 • st. sierż. Jerzy Piechocki

Awans na starszego posterunkowego policji otrzymali:

 • post. Iwona Stankiewicz
 • post. Anna Napierska

W imieniu Portalu GOLDAP.INFO i Kuriera Gołdapskiego autor niniejszego materiału wręczył też Krzysztofowi Żukowskiemu statuetkę Najbardziej Przyjaznego Dzielnicowego. Wygrał on w plebiscycie, przeprowadzonym we współpracy z komendantem powiatowym policji na łamach obu mediów w czerwcu b.r. Krzysztof Żukowski zdobył 48% wszystkich oddanych głosów. Kolejne miejsca zajęli odpowiednio: Marta Anuszkiewicz (44%), Marcin Hiszpański (3%) oraz Michał Malinowski i Tomasz Dobrzyński (po 2%). Wszyscy dzielnicowi otrzymali również pamiątkowe dyplomy.