Od 8 stycznia pod adresem www.dobrzypolitycy.pl działa serwis, pod którym każdy obywatel możne wystawić ocenę dowolnemu politykowi. Skala ocen jest sześciostopniowa (1-skandaliczny, 2-mierny, 3-przeciętny, 4-dobry, 5-wzorowy, 6-wybitny). Jak zapewnia wydawca serwisu, w tej gigantycznej ankiecie oddanych zostało już ponad 45mln głosów. Internauci wystawiają też w niej oceny gołdapskim samorządowcom. Niestety, publikowane wyniki pokazują tylko głosy oddane w ostatnich 15 dniach. Zobaczmy, jak się one prezentują.

Wg stanu na chwilę obecną najsłabiej oceniony w Radzie Miejskiej został Józef Wawrzyn. Jego średni wynik do 1,1 na 39 oddanych głosów. Najlepszym wynikiem może się poszczycić Marian Mioduszewski, któremu 174 głosujących wystawiło średnią ocenę 3,07. W Radzie Powiatu najgorzej oceniany jest Jarosław Podziewski, któremu 66 głosujących wystawiło średnia ocenę 1,38. Najlepiej ocenianym radnym powiatowym jest Dariusz Chałas. Jego średnia wynosi 3,2 przy 123 oddanych głosach. Ten ostatni wynik jest nieco zaskakujący, gdyż radny należy to mniej aktywnych i bardzo często bywa nieobecny na posiedzeniach komisji i rady. Warto jednak zaznaczyć, że wyników tej ankiety nie należy traktować jako reprezentatywnych. Internauci, przy odrobinie sprytu, mogą głosować w niej kilkukrotnie. Niestety, specyfika Internetu jest taka, że nie ma 100% możliwości zablokowania kilkukrotnego oddawania głosów, o ile głosujący nie są imiennie identyfikowani. Wydawca ankiety nie popisał się też jej dokładnym przygotowaniem, brakuje bowiem nazwisk co najmniej kilku radnych, a kilka innych nazwisk jest niepotrzebnie dodanych. Mimo to zapraszamy do zapoznania się z jej wynikami.