Wspólny wyjazd uczestników Programu Aktywności Lokalnej ze wsi Grabowo i Boćwinka do gołdapskiego kina "Kultura" na film "Janosik" to jedno z działań w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi projektu systemowego "Zacznij od nowa", współfinansowanego przez Unię Europejską.

Program ten realizowany jest we współpracy ze świetlicami wiejskimi podległymi Domowi Kultury w Gołdapi i polega na zainicjowaniu działań środowiskowych na rzecz społeczności lokalnej. Uczestnicy projektu spotykają się w świetlicach, gdzie pod okiem pedagogów i animatorów kultury wraz ze swoimi rodzinami uczestniczą w zajęciach. Za sobą mają przygotowanie festynu, ogniska, pieczenie ciast o zapachu lata, przygotowanie dekoracji itp. Program ten to nie tylko miłe spędzenie wolnego czasu. Beneficjenci projektu jednocześnie korzystają ze szkoleń i spotkań z doradcami.

Przed nimi jeszcze dwa miesiące spotkań i pracy, dwa miesiące dodatkowego wysiłku. Liczymy, ze po styczniowym odpoczynku stwierdzą, że czegoś jednak brakuje w ich życiu i nadal tak chętnie będą się spotykali i działali.

Koordynator projektu Agnieszka Iwanowska

dodajdo