W dniach 29 i 30 października burmistrz Gołdapi Marek Miros wziął udział w międzynarodowej konferencji i seminarium poświęconym współpracy partnerskiej. Reprezentował gminę Gołdap oraz Zarząd Związku Miast Polskich. Spotkanie było organizowane przez Radę Gmin i Regionów Europy (odpowiednik samorządowego parlamentu europejskiego), Związek Miast Polskich oraz prezydenta Oświęcimia.

Pierwsza część konferencji odbywała się w Krakowie, druga w Oświęcimiu. Tematem spotkania była współpraca parlamentu i pojednanie narodów 70 lat po wybuchu II wojny światowej i 20 lat po obaleniu Żelaznej Kurtyny.

W panelu, którego prelegentem był Marek Miros, uczestniczyli również Reza Salami, zastępca Mera miasta Brest we Francji (jest to najbardziej na zachód wysunięty francuski port handlowy leżący w Bretanii), burmistrz miasta Ramla w Izraelu Yoel Lavi oraz Ljubo Beslitc, burmistrz Mostaru. Ta miejscowość, nazywana perłą Bośni i Hercegowiny, w czasie bratobójczej wojny bałkańskiej w 1993 roku zniszczona. W roku 2004 przy pomocy środków ONZ Mostar został jednak odbudowany. Po wystąpieniach powyższych osób w dyskusji udział wzięli przedstawiciele miast z Polski, Niemiec, Belgii, Chorwacji, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Włoch, Łotwy, Luksemburga, Holandii, Słowacji i Czech. Dyskusja była bardzo ożywiona i zakończyła się konkluzją, że międzynarodowa wymiana miast siostrzanych stanowi trwały wkład w budowie europejskiego ładu i pokoju.

- Znamienny jest fakt, że na tego typu spotkania w dość elitarnym gronie zapraszany jest burmistrz niewielkiej Gołdapi - mowi Marek Miros. - Jest to docenienie faktu, że Gołdapianie bardzo aktywnie uczestniczą w wymianie międzynarodowej.

Uczestnicy spotkania pamiętając o okropnościach wojen światowych XX wieku oraz wojny bałkańskiej stwierdzili, że rozwijanie wzajemnych kontaktów daje szansę nie tylko na wzajemne poznanie różnych nacji i kultur, ale również na trwały rozwój europejskiego pokoju.