Komunikat
dotyczący zimowego utrzymania ulic i dróg w mieście i gminie Gołdap

Drogi i ulice gminne na terenie miasta utrzymuje PGK Sp. z o. o. w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod nr telefonu 87-615-12-29.

Drogi i ulice gminne na terenie gminy utrzymuje PPHU "Transrom" w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod nr telefonu 87-615-01-73.

Drogi i ulice powiatowe na terenie miasta utrzymuje PGK Sp. z o. o. w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod nr telefonu 87-615-12-29.

Drogi i ulice wojewódzkie na terenie miasta i gminy utrzymuje PPHU "Transrom" Sp. z o. o. w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod nr telefonu 87-615-01-73.

Drogi i ulice krajowe na terenie miasta i gminy utrzymuje PGK Sp. z o. o. w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać pod nr telefonu 87-615-12-29.

Informuję, że na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XLII/260/06 z dnia 20 kwietnia 2006 właściciele nieruchomości mają obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu i lodu, położonego bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Winien on być realizowany przez odgarniecie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjecie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika przez posypywanie piaskiem. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodników niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Zakazuje się przerzucania śniegu, lodu, błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię i z jezdni na chodnik. Dopuszcza się możliwość odgarniania śniegu na pas chodnika graniczący z jezdnia taki sposób, aby nadmiar śniegu nie spowodował zawężenia chodnika do szerokości mniejszej niż 1m. W przypadku bardzo dużych opadów śniegu zobowiązuje sie zarządcę przyległej do chodnika drogi do usunięcia nadmiaru śniegu.

Zastępca przewodniczącego Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Władysław Frydrych


Drogi i ulice powiatowe na terenie gminy utrzymuje Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi. Uzasadnione uwagi i interwencje należy zgłaszać do ZDP (tel. 87-615-09-89) lub do kierującego akcją zimową (tel. 507-818-327).

W. Faltyn, Zarząd Dróg Powiatowych


Wykaz dróg i ulic krajowych

 • droga Gołdap-Olecko (65)
 • na odcinku drogi krajowej nr 65 Gołdap-Ełk w granicach miasta znajdują się następujące ulice: Warszawska, Królewiecka, Pl. Zwycięstwa (wschód), rondo-Lipowa, Okrężna, Mazurska, Gumbińska -granica państwa

Wykaz dróg i ulic wojewódzkich
 • Gołdap-Żytkiejmy (651)
 • Gołdap-Węgorzewo (650)
 • na odcinkach dróg wojewódzkich nr 650 Gołdap-Węgorzewo oraz nr 651 Gołdap-Żytkiejmy w granicach miasta znajdują się następujące ulice: Wojska Polskiego, Paderewskiego, Suwalska.

Wykaz dróg i ulic powiatowych

 • Górne-Marlinowo (1792N)
 • Babki-Żelazki (1794N)
 • Gołdap-Niedrzwica (1784N)
 • Gołdap-Mażucie (1784N)
 • Bałupiany-Łobody-Skocze (1900N)
 • Gołdap-Skocze-Juchnajcie-Jany (1815N)
 • Jabłońskie-Włosty-Boćwinka (1788N)
 • Kozaki-Wrotkowo-Zatyki-Wilkasy (1883N)
 • Gołdap-Suczki-Pietrasze (1881N)
 • Grabowo-Nasuty-Pogorzel (1790N)
 • Grabowo-Siedlisko-Dunajek (1879N)
 • ulice na terenie miasta Gołdap:1 Maja, Zatorowa, Wiosenna, Reymonta, Szkolna, Malarska, Popiełuszki, Wileńska, Żeromskiego, Lipowa, Bagienna, Słoneczna, Dolna, Górna, Podgórna, Mickiewicza, Matejki, Pl. Zwycięstwa, Krótka, Nadbrzeżna, Jeziorowa, Łączna, Leśna, Sportowa, Pagórkowa, Świerkowa, Chopina, Wysoka, Jaćwieska, Warsztatowa, Sosnowa, Ustronie, Wolności, Krzywa, Osiedle I, Konstytucji 3 Maja, Kościuszki, Mereckiego, Kombatantów, Źródlana, Łokietka, Cicha, Zielona, Mała, Sikorskiego, Kolejowa, Klonowa, Partyzantów, 11 Listopada, Armii Krajowej, Wąska, Tatyzy.

Wykaz dróg i ulic gminnych

 • ulice: Ogrodowa, Spacerowa, Cisowa, Boczna, Topolowa, Stadionowa, Polna, Jaworowa, Mikołajczyka, Nad Jarem, Plażowa, Akacjowa, Brzozowa, Bukowa, Jodłowa, Bema, Kajki, Modrzewiowa, Osiedle II, Konopnickiej.
 • drogi:

*) tylko część jest drogą gminną


Graficzny plan zimowego utrzymania dróg w gminie Gołdap