W miniony piątek Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprosiła mieszkańców do sali widowiskowej domu kultury na monodram „Słoń”.

Wykonawca powstającego w strefie uzdrowiskowej zakładu przyrodoleczniczego złożył wczoraj w Urzędzie Miejskim w Gołdapi oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy z przyczyn leżących po stronie gminy (zamawiającego). Burmistrz Tomasz Luto nie chce na razie tego komentować.

16 lipca w gorące popołudnie w Bibliotece Publicznej w Gołdapi odbyło się spotkanie dyskusyjnego klubu książki. Tym razem przedmiotem rozmów była książka Chinua Achebe „Wszystko rozpada się”.

Bieszczady powitały nas deszczem. Cóż, taka tradycja. Od 12 lipca harcerze z 2 Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Aves” są na obozie w Woli Michowej.

„Holi Święto Kolorów” odbyło się dziś w parku w centrum Gołdapi. Z okazji do obsypywania się kolorowymi proszkami skorzystały przede wszystkim dzieci i młodzież, bawili się jednak także i dorośli.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniu dyskusyjnego klubu książki, podczas którego omawiana będzie książka Chinua Achebe „Wszystko rozpada się”.

1 sierpnia już drugi raz w tym roku zmieni się cennik za korzystanie z usług i obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gołdapi. Burmistrz Gołdapi Tomasz Luto wydał dziś zarządzenie w tej sprawie.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza do zapoznania się z publikacjami dostępnymi w bibliotece: „Obława Augustowska lipiec 1945” wydanej przez białostocki oddział Instytut Pamięci Narodowej oraz „Dziewczyny obławy augustowskiej” Teresy Kaczorowskiej.

Przed laty, gdy w gołdapskim szpitalu funkcjonował oddział położniczy, miejsce urodzenia gołdapian w Gołdapi nie było niczym nadzwyczajnym. Od lat jest jednak inaczej. Gołdapianki rodzą w Olecku, Suwałkach czy innych miejscowościach. Czasem jednak narodziny bywają jeszcze w Gołdapi.

Biblioteka Publiczna w Gołdapi zaprasza dzieci i dorosłych do wspólnego pogrania w plenerowe gry planszowe. Pierwsze tego typu spotkanie odbędzie się w sobotę na skwerze przy bibliotece.

W Galerii K2 Domu Kultury w Gołdapi przygotowana jest już wystawa dotycząca Obławy Augustowskiej. Została ona udostępniona przez białostocki oddział Instytutu Pamięci Narodowej.