Jak co roku, także i w tym, Centrum Promocji Regionu przy Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap przygotowało gołdapski kalendarz. Zdjęcia do niego i skład graficzny wykonał J. J. Jasiński. Na poszczególnych kartach zaprezentowane są ciekawe i atrakcyjne miejsca z terenu powiatu, między innymi piramida w Rapie, ruiny kościoła w Górnem i mosty w Stańczykach. Poszczególne karty kalendarza są wykonane w kolorach monochromatycznych, różnych w zależnosci od pory roku. Kalendarz w cenie 13zł jest do nabycia w Centrum Promocji Regionu przy Pl. Zwycięstwa 16.


Rozdajemy gołdapskie kalendarze!

Pierwsze dwie osoby, które zgłoszą się do naszej redakcji i podadzą hasło "kalendarz", otrzymają gołdapski kalendarz za darmo! Ich fundatorem jest Urząd Miejski w Gołdapi. Zapraszamy!


DODANO 2009-12-10 22:50
Kalendarze rozdane! Trafiły do rąk Mariusza Jaźwińskiego z Wronek i Danuty Kibitlewskiej z Gołdapi. Gratulujemy refleksu :)

Przegląd prasy / goldap.pl, MS
Tak spontanicznej debaty społecznej już dawno nie było w gołdapskim Urzędzie Miejskim. Mieszkańców gminy reprezentowała tym razem młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Były dwa zasadnicze tematy - przyszłość Pomnika Braterstwa Broni i sprawozdanie burmistrza Gołdapi rozesłane mieszkańcom w formie sześćdziesięciostronicowej bezpłatnej broszury. Pomysłodawcami debaty byli przedstawiciele dwóch miejskich portali: goldap.info i mlodagoldap.info .

Podczas jednej z sesji Rady Miejskiej w Gołdapi radny Piotr Rant złożył interpelację, w której wnioskował o zamontowanie stałego słupa do skrzynki na fotoradar na ul. Armii Krajowej. Jego zdaniem już sam słup działa na kierowców dyscyplinująco i powoduje przez nich zdjęcie nogi z gazu. Oto odpowiedź, jakiej udzielił Wiesław Swatek, kierownik wydział infrastruktury i inwestycji komunalnych w Urzędzie Miejskim.

W odpowiedzi na zgłoszoną interpelację dotyczącą ustawienia stałej skrzynki radarowej na ulicy Armii Krajowej wydział WIK w imieniu gminy Gołdap podejmuje działania zmierzające do utworzenia stałego punktu pomiaru prędkości pojazdów poruszających się ulicą armii Krajowej w Gołdapi.
Ulica Armii Krajowej znajduje się w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi. W związku z tym w pierwszej kolejności zostaną podjęte rozmowy z właścicielem drogi o warunkach ustawienia pomiarowej skrzynki radarowej i partycypacji w kosztach jej zakupu. Następny warunek to ustalenia z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi, określające miejsce lokalizacji takiego punktu i obsługi polegającej na umieszczeniu w skrzynce pomiarowej fotoradaru.
Mamy nadzieję, że zgodna współpraca wszystkich stron doprowadzi do utworzenia stałego punktu pomiarowego na ulicy Armii Krajowej, co w efekcie znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu na tej ulicy.

Gołdapska policja nie posiada własnego fotoradaru. Kilka razy w roku wypożycza go jednak z innych komend w naszym województwie i przeprowadza wzmożone działania z jego użyciem na terenie powiatu gołdapskiego. Włodarze powinny jednak zastanowić się nad tym, co zrobić, aby w działaniach na terenie gminy uczestniczyła też straż miejska i to ona rozliczała zarejestrowane wykroczenia. W ten sposób pieniądze z mandatów zasilałyby bowiem budżet gminy. Pieniądze z mandatów wystawionych przez policję trafiają zaś do budżetu państwa. Gmina Gołdap nie ma z tego tytułu żadnych dochodów.

Szerokim echem odbiła się zorganizowana i przeprowadzona w sierpniu akcja honorowego oddania krwi przez funkcjonariuszy placówki SG w Baniach Mazurskich. Dlatego też organizatorzy postanowili kontynuować tak szczytne przedsięwzięcie.

Wczoraj Straż Graniczna wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną, pracownikami Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji oraz mieszkańcami gminy Banie Mazurskie zorganizowała kolejną zbiórkę tego bezcennego płynu. Do akcji chętnie przystąpili ci , którzy regularnie oddają krew, jak również osoby, które zgłosiły się po raz pierwszy.

Już ponad pół roku funkcjonuje na gołdapskim rynku "Taxi 24h * tel. 886-911-666". Jest to grupa lokalnych taksówkarzy, która aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług zawarła porozumienie o współpracy. Dzięki temu powstał między innymi specjalny numer telefonu, pod którym o każdej porze dnia i nocy można zamówić taksówkę.

Od początku "Taxi 24h * tel. 886-911-666" wprowadziło też program lojalnościowy dla swoich klientów. Każdy, kto skorzysta choć raz z usług taksówkarzy należących do porozumienia, otrzymuje specjalny kupon. Należy zebrać w nim 10 pieczątek (każdy przejazd uprawnia do otrzymania jednej). Po uzyskaniu dziesiątej i pozostawieniu kuponu u kierowcy, klient otrzymuje drobny upominek. Dodatkowo dwa razy w roku kupony biorą udział w losowaniu atrakcyjnych nagród.

W minioną niedzielę odbyło się pierwsze takie losowanie. Nagrodami były bony na świąteczne zakupy w jednym z lokalnych marketów.

Wychowankowie Domu Św. Faustyny - Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi 1 grudnia uczestniczyli w warsztatach interaktywnych, przeprowadzonych przez Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych z Warszawy. Dotyczyły one uzależnień, promocji stylu życia alternatywnego wobec używek, przemocy fizycznej i psychicznej oraz zagrożeń płynących z nieprawidłowego użytkowania Internetu. Spotkanie odbyło się w Domu św. Faustyny i zostało w całości sfinansowane przez Gminną Komisję Do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

26 listopada wychowankowie Domu Św. Faustyny - Nie lękajcie się Caritas Diecezji Ełckiej w Gołdapi uczestniczyli w "Zabawie Andrzejkowej", zorganizowanej i przygotowanej w całości przez samorząd grupy usamodzielnienia "Arka". Wychowankowie sami zadbali o scenariusz imprezy, wystrój sali oraz oprawę muzyczną.

Koniec listopada to czas lania wosku, czarowania imienia przyszłego partnera lub partnerki, zaglądania w karty i innych wróżb andrzejkowych. O tej tradycji nie zapomnieli uczestnicy projektu systemowego „Zacznij od nowa", realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołdapi w świetlicach wiejskich w Grabowie i Boćwince, podległych Domowi Kultury.

Świetlice wiejskie co roku organizują dzieciom imprezy andrzejkowe. W tym roku do przygotowań przyłączyły się realizatorki Programu Aktywności Lokalnej. Dodatkowo w Boćwince, dzięki uprzejmości i serdeczności dyrektor szkoły podstawowej Bożeny Matławskiej, imprezę połączono z zabawą szkolną, którą zorganizowali nauczyciele i uczniowie szkoły.

Na wesoło, na słodko i przy blasku świec „wiejskie wiedźmy" zaglądały w kule, karty, rozrzucały szpilki i przepowiadały przyszłość. A przedstawia się zachęcająco: piosenkarki, lekarze, wygrane w totka, zagraniczne podróże. Dzieci, które pomagały w wymyślaniu wróżb postarały się, aby nikogo przyszłość nie zasmuciła. Zarówno w Grabowie jaki i w Boćwince Andrzejki zakończyły się dyskotekowymi rytmami, pląsami i korowodami.

Zapraszam do obejrzenia fotogalerii.

Agnieszka Iwanowska
koordynator projektu systemowego, współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny

Przegląd prasy / goldap.pl, mia
Z początkiem grudnia rozstrzygnięto konkurs na prowadzenie blogu dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pt. "Ziemia Gołdapska – przyrodniczo i ekologicznie". Konkurs organizowany był przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej. Nagrody w konkursie (MP4 Digital Player dla zdobywcy I miejsca oraz pendrive’y dla pozostałych laureatów) ufundowało Starostwo Powiatowe w Gołdapi. Wszyscy laureaci otrzymali także cykl filmów edukacyjnych na DVD.

W przyszłym roku na gołdapskich ulicach będzie mogło pojawić się 10 nowych taksówek. Tak zdecydowali radni miejscy w ubiegły poniedziałek podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Ilość ta jest zgodna z tą, jaka proponowali urzędnicy UM. Obecnie w Gołdapi wydanych jest 25 licencji na prowadzeni usług taksówkarskich.

Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym radni muszą do 30 listopada każdego roku podjąć uchwałę o ilości nowych licencji w roku kolejnym. W przypadku jej niepodjęcia, ilość ta pozostaje na dotychczasowym poziomie. Tegoroczna uchwała była żywo dyskutowana zarówno podczas prac nad nią w komisjach, jak i na sesji. Głosy radnych były bardzo podzielone. Część radnych, jak Piotr Rant, Wojciech Hołdyński czy też Remigiusz Karpiński byli zdania, że nie należy ograniczać konkurencji i liczbę nowych licencji ustalić na jak najwyższym poziomie. Inni, jak Janina Pietrewicz, Antoni Banel czy Marek Kalinowski uważali, że obecna liczba licencji jest właściwa i nie należy jej zwiększać. Ostatecznie wypracowane zostały 3 propozycje: nie zwiększać liczby licencji, zwiększyć o 10 i zwiększyć o 25. W głosowaniu największe poparcie radnych zyskała druga propozycja i liczba 10 została zapisana w uchwale, przyjętej w kolejnym głosowaniu.

W Urzędzie Miejskim jest obecnie złożonych 7 wniosków o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką. Można przypuszczać, że w pierwszych tygodniach roku 2010 o tyle też zwiększy się ilość taksówek jeżdżących po gołdapskich drogach.

Wszystko jest już jasne. W przyszłym roku mieszkańcy gminy Gołdap zapłacą 12 groszy więcej za dostarczenie metra sześciennego wody i 14 groszy więcej za odbiór metra sześciennego ścieków. W piątek stosowną uchwałę przyjęła Rada Miejska.

Uchwała o zatwierdzeniu taryf na rok 2010 za dostarczanie wody i odbiór ścieków była żywo dyskutowana w komisjach podczas prac nad nią. Do końca nie było pewności, czy zyska akceptację radnych. Na sesji o wprowadzenie podwyżki bardzo mocno apelował burmistrz Marek Miros. Argumentował, że zaniechanie podwyżki w bieżącym roku może skutkować wprowadzeniem jej w bardzo znacznej wysokości roku przyszłym. Radna Beata Otto poprosiła zaś o wyjaśnienie, co się stanie, jeśli rada nie przyjmie tejże uchwały. Barbara Woźniak, prawnik Urzędu Miejskiego wyjaśniła, że w takiej sytuacji nowe stawki i tak wejdą w życie po upływie 70 dni od momentu złożenia wniosku o ich zatwierdzenie przez PWiK. Zwróciła też uwagę, że ustawodawca dał jednak radnym możliwość zablokowania podwyżki. Aby to zrobić, Rada Miejska musiałaby podjąć uchwałę o odmowie zatwierdzenia nowych taryf. Wówczas uchwała ta trafiłaby do wojewody, który przeanalizowałby zasadność wprowadzenia wyższych cen. Jeśli uznałby, że kalkulacje przedstawione przez PWiK uzasadniają podwyżkę, miałby prawo do uchylenia uchwały RM.

W głosowaniu wzięło udział 19 radnych. 9 było za zatwierdzeniem nowych taryf, 7 było przeciw a 3 wstrzymało się od głosu.


DODANO 07-12-2009 16:30
Wyniki głosowania:
za: Piotr Kuśtowski, Anna Fiedorowicz, Piotr Rant, Jarosław Dzienis, Remigiusz Karpiński, Cecylia Stecka, Kazimierz Kazaniecki, Władysław Pawłowski, Marian Chmielewski
przeciw: Andrzej Pianka, Józef Wawrzyn, Marian Mioduszewski, Janina Pietrewicz, Beata Otto, Józef Dominiuk, Antoni Banel
wstrzymali się: Wojciech Hołdyński, Zofia Syperek, Marian Waraksa

W głosowaniu nie brali udziału Tomasz Waraksa i Marek Kalinowski (byli nieobecni).

Każdego roku w Szkole Podstawowej w Boćwince wspólnie przeżywamy szczególny dzień w życiu każdego pierwszoklasisty, tj. uroczyste przyjęcie ich do grona uczniów poprzez oficjalne złożenie aktu ślubowania. W roku szkolnym 2009/10 dzień ten (23 listopada) stał się jeszcze bardziej radosny, ponieważ do grona społeczności uczniowskiej dołączyły przedszkolaki.

We wtorek do Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi dotarł długo oczekiwany, nowoczesny podnośnik pożarniczy SHD-25. W znaczący sposób poprawi on możliwość działań ratowniczo-gaśniczych z uwagi na jego zasięg, który wynosi 25 metrów. Co ważne, poszczególne elementy wysuwają się w linii prostej. Jedyny, dotychczas będący na stanie gołdapskiej straży podnośnik, miał zasięg 18 metrów. Jego ramię było „łamane" z dwóch części. Wymagało to dużo większej ilości miejsca do manewrowania, co utrudniało możliwości jego używania.

Nowy nabytek na tę chwilę nie jest jeszcze wprowadzony do podziału bojowego. Obecnie trwa procedura jego rejestracji, zaś strażacy przechodzą odpowiednie szkolenia i zdobywają uprawnienia do jego obsługi w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jak informuje Grzegorz Jabłoński, rzecznik komendanta PSP w Gołdapi, szkolenia powinny zakończyć się do końca roku.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć nowego samochodu.

Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych (PTSM) w Olsztynie pod kierownictwem dyrektora Przemysława Bonka dokonał uroczystego podsumowania sezonu turystycznego 2009. Spotkanie miało miejsce 17 listopada w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w stolicy województwa. Uczestniczyli nim przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty, m.in. kurator Małgorzata Bogdanowicz, która to wręczała Złote Odznaki PTSM. Otrzymali je Lech Bober i gołdapianka Ewa Jurkiewicz. Na odznaczenia te pracuje się latami pobytu w schroniskach, pracą społeczną na rzecz tychże i krzewieniem turystyki, szczególnie wśród młodych. Serdecznie gratulujemy!

Przez 6 dni czytelnicy portalu GOLDAP.INFO mogli oddać swój głos w ankiecie, wybierając najlepszy - ich zdaniem - plan reorganizacji gołdapskich zakładów opieki zdrowotnej. Do wyboru zaproponowaliśmy 7 odpowiedzi.

W ankiecie oddano 250 głosów. Najwięcej zwolenników (34,4% - 86 głosów) zyskał wariant, który zakłada likwidację tylko SPZOZ, a następnie powstanie na jego bazie NZOZ. Udziałowcem spółki zarządzającej NZOZ powinien zostać powiat gołdapski oraz gminy Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie. Wariant forsowany obecnie przez starostwo i dyrekcję SPZOZ zyskał poparcie 11,2% głosujących (28 głosów). Warto zaznaczyć, że 14,4% głosujących uważa, że radni powinni poszukać zupełnie innego rozwiązania problemu.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi wynikami ankiety.

Wczoraj pisaliśmy o dwóch pierwszych przypadkach grypy A/H1N1 wśród mieszkańców powiatu gołdapskiego. Obie osoby przebywają już w swoich domach i czuja się dobrze. Jak poinformowała dziś Radio 5 Halina Karpińska, szefowa gołdapskiego Sanepidu, zachorowanie stwierdzono u dwóch kolejnych osób. Przebywają one w szpitalu w Giżycku.

Posłuchaj wypowiedzi Haliny Karpińskiej, szefowej gołdapskieg Sanepidu:

Materiał audio publikujemy dzięki uprzejmości Radia 5.

Wielu przeciwników politycznych burmistrza liczyło, że wyniki ubiegłorocznej kontroli CBA go pogrążą. Pod koniec listopada okazało się, że się przeliczyli. Zarzuty CBA nie potwierdziły się.

- W oparciu o ustalone okoliczności faktyczne i prawne nie sposób dopatrzeć się popełnienia przestępstwa w zakresie działań burmistrza miasta Gołdapi i skarbnika miejskiego - informuje Zbigniew Czerwiński, prokurator Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. - Postanowiłem umorzyć śledztwo w tej sprawie.

Piotr Miszkiel pseud. „Piecia" ma 18 lat, jest uczniem gołdapskiego LO. Jest też jednym z najaktywniejszych komentatorów na portalu GOLDAP.INFO. Jego poglądy są często zupełnie inne, niż większości wypowiadających się. Jednak pan Piotr potrafi się pod nimi podpisać z imienia i nazwiska. Właśnie to ostatnie stało się jedną z przyczyn jego problemów. Do naszej redakcji dotarły wczoraj informacje, że z powodu swoich wypowiedzi pan Piotr może zostać usunięty ze szkoły. Postanowiliśmy to sprawdzić.

- Do szkoły dzwonią mieszkańcy miasta z pytaniami, jak wychowujemy naszą młodzież - mówi Grzegorz Klimaszewski, dyrektor LO. - Chodzi o wypowiedzi, jakie na państwa portalu umieszcza Piotr Miszkiel. Gdyby się jeszcze nie podpisywał. Jednak tu wiadomo, kto je zamieszcza.

Dyrektor przyznaje, że wydrukował komentarze spod artykułu o niepewnym losie gołdapskiego pomnika i pozaznaczał wypowiedzi swego ucznia. Jak mówi, nie chodzi jednak o jego poglądy, a o język wypowiedzi.

Dwa przypadki świńskiej grypy potwierdzono dotychczas u mieszkańców powiatu gołdapskiego. Pierwsza, dorosła kobieta z Dubeninek,  leczyła się w suwalskim szpitalu na „swoją chorobę". Lekarze zaobserwowali jednak u niej objawy grypy A/H1N1 i przeprowadzili dodatkowe badania. Okazało się, że pacjentka jest zarażona i została przeniesiony na oddział zakaźny. W tej chwili jest już w domu. Druga chorą osobą okazała się nastolatka spod Gołdapi. Rodzice przywieźli ją do gołdapskiego szpitala w ubiegły wtorek. Na swój koszt zlecili badania w kierunku świńskiej grypy.

- W piątek otrzymaliśmy od lekarzy informację, że córka nie ma grypy A/H1N1. Została wypisana do domu - mówi mama nastolatki. - W sobotę otrzymaliśmy telefon sanepidu, że jednak jest zarażona tym wirusem. Zawieźliśmy ją do szpitala w Olsztynie.

Mama nastolatki nie jest w stanie zrozumieć, jak to możliwe, że jednego dnia wynik badania jest ujemny, następnego dodatni. Na szczęście choroba miała łagodny przebieg i młoda dziewczyna wróciła już do domu. Jest zdrowa, czuje się dobrze.

Halina Karpińska, inspektor sanitarny w Gołdapi informuje, że zachorowania na grypę w tym roku rozpoczęły sie wcześniej, niż w roku ubiegłym.

- W sezonie 2008/2009 szczyt zachorowań rozpoczął się w styczniu. - mówi Halina Karpińska. -Obecna ilość chorych nie jest jednak jakaś nadzwyczajna .

Specjaliści zapowiadają, że szczyt zachorowań na grypę jest jeszcze przed nami. Pamiętajmy, że ryzyko zachorowania możemy znacznie ograniczyć stosują się do kilku prostych zasad. Przedstawiliśmy je Państwu kilka tygodni temu tutaj.

W Gołdapi mamy najdroższą wodę regionie - często można usłyszeń z rozmowach mieszkańców. Czy tak jest rzeczywiście? Zdaniem Zbigniewa Cherka, prezesa PWiK, nie jest to prawdą. Aby to udowodnić, przygotował porównanie cen za wodę i ścieki w najbliższych miejscowościach.

- Proszę zwrócić uwagę na występowanie w kilku miastach opłat abonamentowych za wodę, której w Gołdapi nie mamy - mówi Zbigniew Cherek. - Opłatę tą trzeba podzielić na 10. Tyle mniej więcej metrów sześciennych wody zużywane jest w przypadku średniej rodziny. Po dodaniu tej opłaty do ceny wody okazuje się, że kosztuje ona powyżej 3 złotych.

Gołdap, dnia 27 listopada 2009
Samodzielny Publiczny Zakład
Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi

Pan Jarosław Podziewski
Starosta Powiatu Gołdapskiego
SPROSTOWANIE
dotyczy artykułu pt. „Spotkanie z pracownikami SPZP-O", opublikowanego
w dniu 26 listopada na stronie internetowej starostwa powiatowego www.powiatgoldap.pl.

Pani Aneta Skrzypkowska w/w artykule napisała, iż "W spotkaniu nie uczestniczyli przedstawiciele lokalnej prasy, gdyż jak stwierdziła Pani Zofia Syrek - Dyrektor SPZP-O załoga nie wyraziła na to zgody". Oświadczam, że takich słów nie wypowiedziałam i są one nieprawdziwe. Załoga w przeddzień spotkania zapytała mnie, czy mogą w nim uczestniczyć przedstawiciele prasy. Zapytałam dlaczego. Odpowiedziała mi, że - cytuję - "spotkanie może w różny sposób się potoczyć i chcą mieć trzecią, neutralną stronę, najlepiej prasę". Wyraziłam na to zgodę. Fakt, że przedstawiciele prasy nie byli obecni podczas spotkania wynika stąd, że pracownice nie wiedziały, czy mogą same zaprosić dziennikarzy na salę obrad już po ich przyjściu do zakładu. Takie spotkanie jest bowiem dla moich pracownic czymś nowym. Ustaliły jednak, że jeśli przybierze ono jakiś niespodziewany i niewłaściwy obrót, to wówczas stanowczo zażądają obecności mediów na sali. Zwracam też uwagę, że moje nazwisko brzmi Syperek, a nie - jak podano w treści artykułu - Syrek.

Chciałabym się też odnieść do słów „Dziwi więc kolejna już informacja p. Rakowskiego zawierająca w swej treści nieprawdziwe uwagi dotyczące spotkania" . Po spotkaniu przedstawiciele mediów w osobach pana Jacka Rakowskiego i pani Anny Grudzińskiej rozmawiali ponad pół godziny ze mną i moimi podwładnymi na temat przeprowadzonych rozmów z dyrektorem SPZOZ i przedstawicielami starostwa. Informuję, że wypowiedzi pracowników, które zostały zamieszczone 25 listopada na stronie internetowej www.goldap.info w artykule pt. "Spotkanie dyrektora oraz przedstawicieli starostwa z pracownikami SPZPO" miały miejsce i są prawdziwe. Prawdziwe są również słowa, które mówią o naszym niezadowoleniu pytaniem stawianym w ankiecie, którą przeprowadza dyrektor SPZOZ.
Proszę o zamieszczenie powyższego sprostowania na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz - jeśli artykuł został zamieszczony w wydawanych przez Starostwo Powiatowe "Informacjach z powiatu" - także tym wydawnictwie.

Z poważaniem,
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Pięlęgncyjno-Opiekuńczego
mgr Zofia Syperek

Rodzina, przyjaciele i znajomi pożegnali dziś ppłk. Marcelego Nadgłowskiego, który zmarł w środę 25 listopada. Msza żałobna odprawiona została o godzinie 11 w kościele NMP MK. Po niej ciało zmarłego zostało pochowane na cmentarzu komunalnym. Uroczystość odbyła się zgodnie pełnym ceremoniałem wojskowym, z udziałem orkiestry wojskowej i kompanii honorowej z JW4808, która nad grobem oddała salwę honorową.

W czwartek w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie lokalnych polityków, sołtysów oraz mieszkańców Gołdapi z posłem Sławomirem Rybickim, członkiem zarządu województwa Jarosławem Słomą i dyrektorem olsztyńskiego oddziału AMiRR Jolantą Marozas. Tematem przewodnim było przedstawienie realizacji programu Platformy Obywatelskiej pod nazwą "Rozwój Obszarów Wiejskich". Z szerszym opisem spotkania mogą państwo zapoznać się na stronach Urzędu Miejskiego.

Podczas czwartkowej sesji Rady Powiatu sekretarz generalny Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz wręczył staroście Jarosławowi Podziewskiemu statuetkę "Starosta X-lecia".

- Kończy się 10 rok pracy samorządów powiatowych - mówił przed wręczeniem Rudolf Borusiewicz. - Jest to czas, kiedy zasadnym jest wykonanie pewnego rodzaju podsumowania. Związek Powiatów Polskich postanowił uhonorować tych, którzy w tym dziesięcioleciu się wyróżnili, zaimponowali swoim dorobkiem i stali się wzorem dla kolejnych dowodzących powiatami.

Jarosław Podziewski jest jednym z 52 szefów powiatów w Polsce, którzy otrzymali takie wyróżnienie.

Z czym może kojarzyć się Wampiriada? Pewnie skojarzenia będą różne, czasem skrajne. Sama nazwa trochę niepokoi, ale o to właśnie pomysłodawcy, czyli Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Gołdapi, chodziło.

Co powinna zrobić Rada Powiatu z gołdapskimi zakładami opieki zdrowotnej? Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób je zreformować lub przekształcić? Zapraszamy do wzięcia udziału w poniższej w ankiecie.

wariant 1
Zlikwidować SPZOZ i SPZPO, a następnie powołać na ich bazie NZOZ. Udziałowcem spółki zarządzającej NZOZ powinien być powiat gołdapski.
wariant 2
Zlikwidować SPZOZ i SPZPO, a następnie powołać na ich bazie NZOZ. Udziałowcem spółki zarządzającej NZOZ powinien być powiat gołdapski oraz gminy Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie.
wariant 3
Zlikwidować tylko SPZOZ, a następnie powołać na jego bazie NZOZ. Udziałowcem spółki zarządzającej NZOZ powinien być powiat gołdapski.
wariant 4
Zlikwidować tylko SPZOZ, a następnie powołać na jego bazie NZOZ. Udziałowcem spółki zarządzającej NZOZ powinien być powiat gołdapski oraz gminy Gołdap, Dubeninki i Banie Mazurskie.
wariant 5
Zlikwidować SPZOZ, nic nie tworząc w zamian.
wariant 6
Pozostawić wszystko w obecnym kształcie.
wariant 7
Poszukać zupełnie innego rozwiązania.

Wyjaśnienie skrótów:
SPZOZ - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi
SPZPO - Samodzielny Publiczny Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w Gołdapi
NZOZ -Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gołdapi

Za oknem melancholijnie, trochę szaro i deszczowo. Podobno w czasie deszczu dzieci się nudzą (tak mówią słowa piosenki z Kabaretu Starszych Panów), ale nie dotyczy to dzieci ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Gołdapi. Oni nie mają czasu na nudę, na smętne patrzenie na krople deszczu spływające po szybach. Trening czyni mistrza i według tego powiedzenia uczniowie szkoły muszą stale pracować, doskonaląc swoje umiejętności.

W listopadzie odbyły się przesłuchania do wewnątrzszkolnego konkursu gam i etiud. Godziny ćwiczeń i przygotowań oraz chwile tremy zostały nagrodzone oklaskami w czasie koncertu laureatów. Jury, składające się zarówno z nauczycieli jak i z uczniów, wyłoniło aż 9 zwycięzców. Otrzymali oni pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Plac Zwycięstwa dla wielu z nas kojarzy się z Pomnikiem Polsko-Radzieckiego Braterstwa Broni. Stoi tam od lat siedemdziesiątych. Choć w między czasie zmienił się ustrój Polski, w planach gołdapskich władz nigdy nie pojawiła sie propozycja, alby go zlikwidować. Niestety, nic nie jest wieczne. Pomnik z biegiem lat jest w coraz gorszym stanie technicznym i wymaga remontu. Władze miejskie zleciły wykonanie ekspertyzy, która miała pokazać, co trzeba w nim poprawić i z jakimi kosztami to się będzie wiązać. Jej wyniki okazały się jednak zaskakujące.

Dziś przed południem w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym doszło do spotkania pracowników i dyrekcji zakładu z dyrektorem SPZOZ oraz przedstawicielami starostwa powiatowego. Tematem rozmowy były planowane zmiany, jakie mają nastąpić w gołdapskich zakładach opieki zdrowotnej.

Spotkanie trwało ponad 2 godziny. Po jego zakończeniu wicestarosta Bogdan Chomyn zapytany przez nas o efekty rozmów nie chciał ich na gorąco podsumowywać. Poinformował jednak, że odpowiednie oświadczenie przygotuje i przekaże w czwartek mediom Aneta Skrzypkowska, specjalista ds. zdrowia i pomocy społecznej w starostwie powiatowym (opublikujemy je niezwłocznie po otrzymaniu). Bardziej rozmowne były zaś pracownice ZPO. Jak mówią, nie są zadowolone z przebiegu spotkania.