Czy policjanci parkujący radiowóz na wysepce przy obwodnicy i dokonujący pomiaru prędkości nie łamią prawa? Według mnie tak. Z obu stron tejże wysepki jest linia ciągła i radiowóz nie powinien tam się znajdować. Dodam, iż nie używał żadnych sygnałów świetlnych czy dźwiękowych. Czy wystawiony mandat za przekroczenie prędkości jest ważny, skoro policjanci kontrolują ją parkując w miejscu niedozwolonym, sami niestosując się do przepisów ruchu drogowego? Zdarzenie miało miejsce 1 listopada 2010.

Pozdrawiam, czytelnik Gołdap Info

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Ryszard Antolak
naczelnik wydziału prewencji i ruchu drogowego KPP w Gołdapi

Policja w przytoczonej sytuacji nie popełniła wykroczenia. Działała w stanie wyższej konieczności, mając na względzie porządek, bezpieczeństwo i eliminację zachowań będących czynami zabronionymi. Mimo to policja wystąpiła do GDDKiA o oznaczenie „kopertą" strefy wyłączonej z ruchu z przeznaczeniem do kontroli ruchu pojazdów na obwodnicy Gołdapi.

Mandat za wykroczenie z art. 97 k.w. w związku z przekroczeniem przez kierowcę dopuszczalnej na tej drodze prędkości nałożony został prawidłowo.