Prezes zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi Józef Wawrzyn przesłał do redakcji e-mail, w którym odniósł się do artykułu pt. „8 stopni w mieszkaniu na os. Emilii Plater", opublikowanego na łamach Portalu GOLDAP.INFO. Przedstawiamy Państwu jego treść.


Odpowiadając na artykuł zawarty na portalu internetowym Gołdap.info w dniu 06.12.2010, dotyczący niedogrzania mieszkań na osiedlu E. Plater, pragniemy wyjaśnić, że nie do przyjęcia jest informacja, że w pewnym mieszkaniu temperatura spadła do 8 stopni Celsjusza! Sieć cieplna, zasilająca to mieszkanie, dostarcza ciepło do 40 mieszkań oraz 2 budynków w zabudowie szeregowej. Nie było zgłoszeń z innych mieszkań o tych radykalnych wychłodzeniach.

Prawdą jest, że w klatkach schodowych nr 1 i 2 w budynku E. Plater 4 wystąpiło miejscowe niedogrzanie, obserwowane od kilkunastu godzin wcześniej. Służby eksploatacyjne czyniły starania, celem przywrócenia normalnego funkcjonowania C.O. Przyczyną okazało się rozregulowanie rozpływu czynnika grzewczego w obrębie tych klatek schodowych. Zbieg okoliczności sprawił, że rozregulowanie to się zbiegło w czasie z bardzo niskimi temperaturami zewnętrznymi (ok. -20 stopni Celsjusza).

W piątek 3.12.2010 około południa przywrócono normalne funkcjonowanie sieci grzewczej. Podczas obecności w mieszkaniu sąsiadującym z mieszkaniem p. Arkadiusza stwierdzono, że temperatura w mieszkaniu była wystarczająca, żeby dziecko było ubrane dość lekko, w samej bluzce.

W sobotę, 4.12.2010, pomiar temperatury w mieszkaniu p. Arkadiusza wykazał 19,3 stopni Celsjusza, co jest temperaturą prawie normatywną, gdyż temperatura obliczeniowa w lokalu mieszkalnym jest 20 stopni Celsjusza. Podczas rozmowy p. Arkadiusz jednoznacznie stwierdził, że jak mieszka przez okres 10 lat, nigdy nie miał zastrzeżeń co do ogrzewania. Obecnie instalacja C.O. funkcjonuje normalnie, mieszkania ogrzewane są wystarczająco.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Nie do przyjęcia jest informacja, jakoby p. Arkadiusz został lekceważąco potraktowany przez pracownika działu technicznego, a odbiór sytuacji przez tego pana jest rzeczą całkowicie subiektywną, co zresztą wynika z charakteru każdego człowieka. Zapewniamy, że Zarząd uczula pracowników mających kontakt z interesentami, o taktownym traktowaniu każdego petenta.

Awaria jest nieprzewidywalna, niespodziewana, a przy tak skomplikowanych urządzeniach, jak kotły olejowe - wraz z instalacjami towarzyszącymi - nieunikniona, i za niedogodności z tego tytułu występujące, przepraszamy.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej jest świadomy stanu technicznego i związanego z tym dużych strat ciepła, w budynkach wykonanych w technologii wielkiej płyty. Celem poprawy komfortu cieplnego, ale i też estetyki budynku, Zarząd SM podjął decyzję o termomodernizacji (ociepleniu) tego typu budynków. Informacja o tym przedsięwzięciu jest zamieszczona na kanale informacyjnym Spółdzielczej Telewizji Kablowej oraz na stronie internetowej www.smgoldap.p9.pl

Planowana inwestycja dofinansowana będzie w wysokości ok. 5 mln PLN z funduszy europejskich. Obecnie wniosek przeszedł etap formalny, jest w ocenie merytorycznej. Rozpoczęcie prac planowane jest wiosną 2011 roku.

Z poważaniem, Prezes Zarządu Józef Wawrzyn