Zapraszam na piątkową sesję Rady Gminy w Dubeninkach. Na posiedzeniu będzie uchwalane nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, dopuszczające powstawanie wielkich farm wiatrowych. Całej sprawie towarzyszy protest mieszkańców.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Sprawa jest ważna i warta nagłośnienia, gdyż decydować się będą losy gminy w następnych 30 latach. Powstała społeczna inicjatywa broniąca terenu gminy przed zabudową farmami wiatrowymi i możliwe, że dojdzie do poważnych rozmów, trudnych pytań. Będzie się działo. Piątek, 18 lutego 2011, godz. 9.30, UG Dubeninki.

Szymon Czernek


Wiatraki od Gołdapią * fot. Jacek Rakowski