Wiatraki na terenie gminy Dubeninki? Coraz większe kontrowersje!

Dwa tygodnie temu pod koniec sesji Rady Gminy Dubeninki poruszony został temat planowanej lokalizacji ferm wiatrowych. Można było traktować tą dyskusję - emocjonalną i spontaniczną - jako wstęp do szerszych konsultacji społecznych dotyczących planowanych zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dubeninki. Swoje racje przedstawiali przeciwnicy farm wiatrowych, radni i wójt gminy. Złożony został wniosek z prośbą o organizację w ciągu miesiąca spotkania stron zainteresowanych i radnych, które miałoby dotyczyć planowanej lokalizacji ferm wiatraków w gminie. Odpowiedź rady przyszła o następującej treści:

W odpowiedzi na prośbę złożoną w dniu 18 lutego 2011r w sprawie zorganizowania w przeciągu 1 miesiąca spotkania z połączonymi komisjami Rady Gminy w celu przedstawienia opinii mieszkańców gminy, organizacji pozarządowych oraz innych zainteresowanych stron na temat możliwych oddziaływań środowiskowo-społecznych m.in. elektrowni wiatrowych uprzejmie informuję, że w najbliższym miesiącu Rada Gminy nie planuje spotkania.

W niedługim czasie planujemy prowadzić konsultacje środowiskowe na temat wpływu farm wiatrowych na środowisko. W ramach tych konsultacji zamierzamy zorganizować wyjazd radnych i sołtysów w rejon istniejących już farm wiatrowych w celu zapoznania się z ich wpływem na otoczenie.

O terminie dyskusji na temat studium uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego gminy zostaną Państwo poinformowani e-mail.

Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Krahel


Od kilku dni sołtysi w gminie Dubeninki chodzą po domach z ankietą, w której jest zadane jedno pytanie: „Czy jesteś za budową wiatraków okolicy: Rogajny, Zawiszyn, Czarne, Cisówek, Łoje, Przesławki, Lenkupie, Redyki, Wobały" i dwie odpowiedzi: TAK lub NIE. Zastanawiające? Anonimowe nieewidencjonowane ankiety, jedna na gospodarstwo, nie na osobę? Jedno pytanie? Tylko gdzie wcześniejsza kampania informacyjna na ten temat? Gdzie okazanie plusów i minusów tych inwestycji? Gdzie informacja o wpływie wiatraków na zdrowie, krajobraz, środowisko, perspektywy rozwoju dla mieszkańców? Kto jest autorem tej ankiety? Jaką wartość będą miały takie wyniki? Jaka będzie wiarygodność tych ankiet? Do czego mają zostać wykorzystane? Jak mogą odpowiedzieć na tak postawione pytanie mieszkańcy?

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Stowarzyszenie na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego Mazur „Sadyba" z Kadzidłowa wystąpiło do wójta gminy Dubeninki z wnioskiem o usunięcie naruszenia zasad sporządzania Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dubeninki. Projekt ten w obecnej postaci - zdaniem Stowarzyszenia „Sadyba" - nie spełnia wymagań, które jako obligatoryjne określone są w art. 10 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dlatego stowarzyszenie wystąpiło o opracowanie powyższego dokumentu zgodnie z art. 1 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Oznacza to, że problem planowanych wiatraków w gminie Dubeninki został zauważony także poza granicami gminy czy powiatu.