GOŁDAP. Jak informuje PAP, jeden z zakładów fryzjerskich w Gołdapi oferował 20 procent zniżki na usługi w zamian za głosowanie na określonego kandydata. Informację o możliwości popełnienia przestępstwa policja otrzymała od mieszkańców. Postępowanie w tej sprawie będzie prowadzone o oparciu o artykuł 250 kodeksu karnego, który mówi „Kto, przemocą, groźbą bezprawną lub przez nadużycie stosunku zależności, wywiera wpływ na sposób głosowania osoby uprawnionej albo zmusza ją do głosowania lub powstrzymuje od głosowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”.

Więcej na ten temat można przeczytać na stronach portalu Wirtualna Polska oraz Polskiej Agencji Prasowej.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!