Bandyci nielegalnie przekroczyli granicę. Dotarli do pijalni wód w strefie uzdrowiskowej, wzięli zakładników, przedstawili żądania. Do działań przystąpiły różne służby: policja, straż graniczna, straż pożarna, pogotowie ratunkowe, żołnierze WOT. Żaden z zakładników nie zginął, choć byli ranni. Bandytów udało się zatrzymać.

To jeden z epizodów w ramach dwudniowych (19-20 maja) powiatowych ćwiczeń obronnych pod kryptonimem ”Granica - 2022”, który odbył się w południe w strefie uzdrowiskowej w Gołdapi. Rano odbyły się posiedzenia Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Rozpoczęła się akcja kurierska, w ramach której  rozdysponowane są karty powołania.

W dwudniowych ćwiczeniach uczestniczą: pracownicy Starostwa Powiatowego w Gołdapi oraz urzędów gmin wchodzących w skład powiatu, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych, funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, funkcjonariusze Straży Leśnej, ratownicy pogotowia ratunkowego i członkowie GPR Anikar Mazury.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!