Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi prosi o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu i zatrzymaniu niżej wymienionych osób, poszukiwanych listami gończymi. Jeśli ktoś z Państwa jest w stanie pomóc policji, proszony jest o kontakt pod numerem telefonu 87-615-54-00 lub 997. Zgodę na publikację danych osobowych i wizerunki poszukiwanych wyraziły prokuratury i sądy prowadzące sprawy wymienionych osób.

Marcin Dawidziuk
urodzony: 21 lipca 1985
ostatnie zameldowanie: Żytkiejmy, ul. Szkolna 5/8
poszukiwany za: art. 297§1 KK - przedkładanie podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu albo nierzetelnego, pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego
rysopis: wzrost 171-175cm, oczy jasne, sylwetka wątła (cherlawa), włosy jasny blond