Pod patronatem ministra sprawiedliwości w dniach od 22 do 28 lutego w Polsce obchodzony będzie „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw". Do akcji włączy się też Komenda Powiatowa Policji w Gołdapi. Z jej inicjatywy od 22 do 26 lutego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zorganizowane zostaną dyżury, podczas których osoby pokrzywdzone przestępstwem będą mogły uzyskać informacje na temat przysługujących im uprawnień. Porad udzielą: prawnik z Urzędu Miejskiego, pracownik socjalny z Ośrodka Pomocy Społecznej, psycholog - pracownik Warsztatów Terapii Zajęciowej i funkcjonariusz policji.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy powinny się zgłaszać do PCPR:

  • 22-23/02/2010 - w godzinach 8.00-10.00
  • 24/02/2010 - w godzinach 16.00-18.00
  • 25-26/02/2010 - w godzinach 8.00-10.00

Policjanci zachęcają również do odwiedzin strony www.pokrzywdzeni.gov.pl. Stanowi ona dobre źródło informacji o polskim systemie prawa, jak również informuje o formach pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.