GOŁDAP, JABŁOŃSKIE. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi po raz kolejny włączyli się licznie w akcję ekologiczną „Sprzątanie świata”. Dzielnie do akcji przystąpili także przedszkolaki z oddziału SP5 w Jabłońskich. Dzieci nie tylko porządkowały teren, ale także uświadamiały wszystkich poprzez wykonane plakaty, jak ważne jest utrzymanie porządku i czystości na naszej planecie.

SP5 w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!