GOŁDAP. Dzikie zwierzęta i rośliny są coraz bardziej narażone na niszczycielską działalność człowieka, związaną z jego wciąż rosnącymi potrzebami. Z tego względu w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi z okazji Dnia Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk w poprzednim tygodniu odbyły się różne zajęcia związane z poznawaniem polskiej dzikiej przyrody.

Dzieci chętnie uczestniczyły w zabawie ruchowej pt. „Zwierzęta i zasoby”, która w uproszczony sposób zobrazowała mechanizm zachowania równowagi w przyrodzie. Oglądały czasopisma i książki przyrodnicze związane z powyższą tematyką. Innym zadaniem dzieci było przygotowanie masek przedstawiających zwierzęta mieszkające w polskich lasach. Przy kolorowaniu masek zwracano uwagę na naturalne ubarwienie zwierząt. Świetlica przez kilka dni zamieniła się w dzikie siedliska zamieszkiwane przez borsuki, sowy, wiewiórki, wilki, dziki, rysie i niedźwiedzie. Dzieci bardzo chętnie wcielały się w postacie tych zwierząt, wzbogacając swoją wiedzę na temat zagrożeń, które na nie czyhają.

W trakcie zajęć zostały wykorzystane materiały z pakietu edukacyjnego dostępnego na stronie https://www.ekokalendarz.pl/pakiety-edukacyjne/ - Dzień Dzikiej Fauny, Flory i Naturalnych Siedlisk.

Marta Dębowska
Barbara Hornostaj
Anna Przybyło
Anna Tylenda
Marta Zaporowska 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!