BOĆWINKA. Dzięki środkom pozyskanym z gminy Gołdap przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Gołdap na rok 2020 udało nam się zorganizować wycieczkę, dzięki której odkryliśmy perełkę naszego regionu. U podnóża Tatarskiej Góry znajduje się bezkrwawe safari - ekologiczne gospodarstwo, w którym spotkać można różne okazy dzikich zwierząt, ptaków oraz ryb. Oprócz oglądania dzikich zwierząt takich jak daniele, jelenie, zebry, lamy, bawoły czy emu można tam pływać gondolą lub amfibią, a na koniec biesiadować przy ognisku. My mieliśmy okazję skorzystać z większości atrakcji czyli podróżować amfibią, poznawać dzikie zwierzęta oraz jeść gorące kiełbaski i grzać się przy ognisku.

Gdy pytamy dzieci, co najbardziej im się podobało, zdania są podzielone. Młodsze dzieci preferują wyprawę wśród łąk i lasów w poszukiwaniach dzikich zwierząt, starsze natomiast wolą ekstremalne pływanie amfibią po stawach. W każdym razie jedni i drudzy wrócili do domów bardzo zadowoleni i chyba nawet nie zauważyli, że cały dzień padało.

SP w Boćwince

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!