„Nareszcie szkoła!” – najczęściej takie głosy można było usłyszeć dziś na naszym szkolnym korytarzu przed rozpoczęciem uroczystej akademii. Uczniowie, rodzice i nauczyciele czekali już na gwar, na dyskusje pełne emocji, na uściski przyjaciół po wakacyjnej rozłące. Zaczynamy kolejny rok szkolny. Nie wiemy jaki on będzie. Być może kolejny raz pandemia pozamyka nas w domach i uwięzi przed monitorami. Dziś jednak chyba nikt się tym nie przejmował. Był to czas na pierwsze spotkania, opowieści, uśmiechy.

Pierwszy września to jednak nie tylko pierwszy dzień szkoły, ale także rocznica wybuchu najstraszniejszej wojny w historii Polski i całego świata. Jak co roku opowiadała nam o tym pani dyrektor w swoim przemówieniu, ale także sami uczniowie o tym nie zapomnieli. W przygotowanym przedstawieniu zaprezentowali, jak mogła wyglądać nauka podczas II wojny światowej, wojny w której zamordowano ponad dwa miliony dzieci i młodzieży.

Wszystkim nauczycielom i uczniom pragniemy życzyć, aby ten nowy rok szkolny był tradycyjny i zwykły. Taki jaki znamy sprzed pandemii.

SP w Boćwince