"Wędrówka Trójki przez kulturę i tradycję oraz przyrodę Grecji" - taką nazwę ma projekt, którego uczestnicy - uczniowie oraz opiekunowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi - przebywają w Grecji, realizując jego założenia. Wędrują po Grecji, odkrywają jej walory przyrodnicze, poznają jej kulturę, historię, jej mieszkańców, aklimatyzują się w środowisku międzynarodowym. Uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w zajęciach języka greckiego, języka angielskiego, rozmawiali o starożytnej Grecji, o greckich bogach, poznawali przyrodę śródziemnomorską, tańczyli tradycyjny taniec grecki sirtaki. Zajęcia odbywają się zarówno w szkole partnerskiej, jak i w terenie. Uczestnicy doskonalą również swoje kompetencje informatyczne, uczestniczą w zajęciach informatyki, dokumentują wszystkie działania, aby stworzyć prezentację multimedialną i grę Kahoot na temat Grecji. Swoje kompetencji kulturowe, przyrodnicze, językowe oraz cyfrowe rozwijali również w trakcie weekendowych wyjazdów do Meteorów - niesamowitych klasztorów zawieszonych w chmurach oraz na wyspę Skiathos, znaną z musicalu „Mamma Mia”.

Uczestnicy projektu bardzo szybko zaaklimatyzowali się w środowisku greckich rówieśników. W bajkowych plenerach, w opowieściach o tradycji, kulturze, religii Grecji, wśród jej zapachów i smaków, w dźwiękach greckiego języka, i uśmiechach mieszkańców poczuli prawdziwy klimat tego pięknego kraju. Pokochali go, a wyjeżdżając zabiorą na zawsze wspomnienia tej przygody życia.

SP3 w Gołdapi