W dniach 20 i 21 października w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Gołdapi odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor Jolanty Lipińskiej. W pierwszym dniu swoją obecnością zaszczyciła nas zastępca burmistrza Joanna Łabanowska i wiceprzewodniczący rady miejskiej Józef Wawrzyn. Część artystyczną pod hasłem „Pasowania nadszedł czas” zaprezentowały dzieci z grupy 4-latków A. Dzieci składające ślubowanie, wierszem i piosenką udowodniły, że są gotowe zostać prawdziwymi przedszkolakami. Aktu pasowania poprzez dotknięcie każdego dziecka zaczarowaną kredką dokonała dyrektor Jolanta Lipińska. Przedszkolaki otrzymały pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

Mariola Małachwiej