W scenerii barwnej, złocistej jesieni, w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi na korytarzu przyciąga wzrok przechodniów wystawa plastyczna pt. „Dary Naszej Ziemi”, zorganizowana przez Iwonę Malek. Wyeksponowana została twórczość dziecięca z udziałem rodziców. Komisja konkursowa w składzie: Bożena Kalinowska, Zofia Błaszczyk, Iwona Malek i Barbara Hornostaj, wysoko oceniła i nagrodziła wszystkie prace. Wyróżniła jednak prace bardzo pracochłonne, mające wiele elementów i bardzo estetycznie wykonane.

Wyniki konkursu:

 • oddziały 0-3
  1.Inez Troc,  oraz Fabian Proniewicki
  2. Julia Bartosiewicz oraz Kacper Kamiński
  3. Julia Bartosiewicz oraz Pola Falkowska

 • klasy 4-8
  1.Kacper Świecki oraz Kacper Biel
  2. Ksawery Dziurdzikowski
  3. Luiza Proniewicka

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!