Przedszkole Samorządowe nr 1 w Gołdapi czynnie przyłączyło się do akcji MEN "Szkoła pamięta", które finał w Polsce był 29 października. Celem inicjatywy było zwrócenie uwagi najmłodszych na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, upamiętnienie ważnych rocznic i postaci historycznych.

W odpowiedzi na apel ministra edukacji narodowej przedszkolaki wraz z nauczycielami podjęły szereg działań. Obejmowały one pogadanki na temat bohaterów naszej wolności, przypomnienie tradycji związanych z obchodem Dnia Wszystkich Świętych. Przedszkolaki wykonały prace plastyczne związane z tym świętem, obejrzały prezentację multimedialną pt. „Listopad – miesiąc wspomnień i zadumy”. Dzieci odwiedziły również pomnik Niepodległości w centrum naszego miasta, gdzie zapaliły symboliczne znicze. Wszystkie te działania związane z akcją „Szkoła pamięta” były cenną lekcją patriotyzmu dla naszych przedszkolaków.

Marta Zajkowska

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!