W Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi od września realizowany jest projekt „Każdy chce wyjść z cienia i spełniać swe marzenia, dlatego nie wciągamy się w uzależnienia”, finansowany ze środków przyznanych przez burmistrza Gołdapi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Ma charakter profilaktyczny. Jego nadrzędnym celem jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia szeroko rozumianych szkód związanych z uzależnieniami oraz dostarczenie uczniom podstawowej wiedzy dotyczącej środków uzależniających, zagrożeń z nimi związanych, a także uświadomienie uczestnikom wartości i sposobów prowadzenia zdrowego stylu życia.

W październiku odbyły się trzy konkursy: na plakat „Moje marzenia”, na wiersz, slogan zachęcających do życia bez używek „To Ty wybierasz” oraz quiz wiedzy o zdrowiu i sporcie. Ze wszystkich prac plastycznych została przygotowana wystawa, którą można obejrzeć w sali 206. Komisja konkursowa oceniła prace. Zwycięzcy otrzymali nagrody.

koordynatorzy projektu

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!