25 listopada w Szkole Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich uczniowie klasy 2b przedstawili dzieciom z klas zerowych teatrzyk pt. „Królewna Śmieszka” autorstwa wychowawczyni Barbary Bester. Przedstawienie miało na celu uświadomienie dzieciom niebezpieczeństw związanych z szybkim zaufaniem do osób obcych, utrwalenie zasad, których należy przestrzegać pozostając samemu w domu, zrozumienie znaczenia słowa „obcy”. Dodatkowo teatrzyk stworzył możliwość rozbudzania wśród uczniów kreatywności i swobodnej ekspresji teatralnej, uwrażliwienia na piękno słowa mówionego oraz rozwijania uzdolnień twórczych i zainteresowań teatrem.

Teatrzyk terapeutyczny realizowany był w ramach projektu „ Czym skorupka nasiąknie - bez alkoholu i narkotyków” finansowanego ze środków przyznanych przez burmistrza Gołdapi w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Barbara Bester

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!