O aktywności Szkoły Podstawowej nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi w kwestii pozyskiwania dodatkowych funduszy świadczy fakt, że szkolna biblioteka została dofinansowana na kwotę 15.000zł. Stało się to dzięki staraniom bibliotekarek, które złożyły wniosek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki. Efektem tego był zakup prawie 1000 książek, nie tylko lektur, ale przede wszystkim poczytnych powieści dla dzieci i młodzieży czy poradników wspierających wychowawców. Poza tym wyposażono bibliotekę w urządzenie wielofunkcyjne, a część pieniędzy wydano na promocję czytelnictwa.

SP5 w Gołdapi

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!