Przed pięcioma laty działający w Szkole Podstawowej nr 2 w Gołdapi „Ekozespół" nawiązał współpracę z Organizacją Odzysku S.A „Reba" i po raz pierwszy zorganizował w szkole zbiórkę zużytych baterii.

W pracowniach i na szkolnym korytarzu zagościły zielone pojemniki, do których każdy mógł wrzucić różnego rodzaju zużyte baterie i małe akumulatorki. Członkowie „Ekozespołu" systematycznie prowadzili kampanie recyklingowe wśród społeczności szkolnej, uświadamiając, jak związki chemiczne ukryte w małych i niepozornych bateriach są szkodliwe dla naszej Ziemi. Do współpracy zachęcono też okoliczne sklepy oraz punkty sprzedaży z miejsc zamieszkania naszych uczniów. „Ekozespół" zajmował się również przekazywaniem zapełnionych pojemników do Organizacji „Reba", która za każdy zebrany 1kg baterii przyznawała szkole 1 punkt. W wyniku systematycznie prowadzonej zbiórki udało się zebrać 357kg zużytych baterii, co równe jest uzyskaniu 357pkt.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Dziś systematyczność została nagrodzona! Nasza szkoła otrzymała wspaniałe nagrody w postaci globusów oraz urządzenia wielofunkcyjnego: kopiarko-drukarki i skanera. Radość i satysfakcja ogromna. Dzięki naszym działaniom szkodliwe substancje nie przedostały się do gleby i wód gruntowych. Wiemy, że każda bateria wyrzucona do kosza na śmieci, do lasu lub na łąkę powoduje zagrożenia dla środowiska.

Mamy nadzieję, że nie jesteśmy jedynymi, którym leży na sercu ochrona naszej Ziemi. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszej gminy, aby przyłączali się do różnorodnych kampanii ekologicznych, które w swoich założeniach mają na celu zmniejszenie degradacji środowiska. Człowiek zapomina bardzo często, że sam jest cząstką przyrody i nie może żyć bez niej i poza nią. Dobrze by było, gdybyśmy wszyscy sobie to uświadomili.

Pamiętajmy, że

„Ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach,
my ją tylko pożyczyliśmy od naszych dzieci".
(Antoine de Saint-Exuper'ry)

Barbara Nierwińska, opiekunka „Ekozespołu"