7 czerwca uczniowie klas piątych i szóstych ze Szkoły Podstawowej nr 2 wzięli udział w czterogodzinnych warsztatach ekologicznych prowadzonych w ramach projektu "JEŻOWÓZ - program mobilnej edukacji ekologicznej dla uczniów i nauczycieli". Projekt jest współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zajęcia warsztatowe przeprowadziły edukatorki ze Stowarzyszenia na rzecz Ekorozwoju Agro-Group Małgorzata Oleszczuk i Anna Daszuta. Warsztaty miały na celu przybliżenie uczniom otaczającej ich przyrody w sposób innowacyjny i interaktywny. Podczas lekcji na łonie natury, mogli oni nabytą wiedzę wykorzystać praktycznie, poprzez własne doświadczenie, badanie i odkrycia.

Zajęcia rozpoczęły się w chwili, gdy pod naszą szkołę zajechał samochód z namalowanym jeżem. Niby zwykły pojazd, a znajdowało się w nim laboratorium wyposażone w sprzęt optyczny: lupy, mikroskopy stereoskopowe a także odczynniki chemiczne, probówki, menzurki mierniki itp.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Wraz z nauczycielami przyrody Małgorzatą Wojciechowską-Gutowską i Barbarą Nierwińską oraz gościem z Nadleśnictwa Gołdap Marzanną Konieczny udaliśmy się w pobliże naszego jeziora w celu przeprowadzenia badań. Towarzyszył nam Jeżowóz - laboratorium na kołach. Zaczęliśmy od poznawania przyrody wszystkimi zmysłami poza wzrokiem. Tutaj trzeba było wykazać się dużym zaufaniem do swojego kolegi lub koleżanki, którzy przeprowadzali swoich partnerów na teren badań z zasłoniętymi oczami. To ćwiczenie pomogło nam uzmysłowić, że do poznawania przyrody potrzebne są nam wszystkie zmysły.

W następnej części zajęć badaliśmy czystość naszego jeziora, m.in. na obecność fosforanów, azotanów i innych związków chemicznych oraz określaliśmy pH wody. I tu mamy dobrą wiadomość: nasze jezioro jest czyste! Latem śmiało możemy korzystać z jego uroków. Zadowoleni z wyników badań udaliśmy się na poszukiwanie organizmów żywych zamieszkujących nasze jezioro. Udało się nam złowić kilka ciekawych okazów, które mogliśmy obejrzeć pod mikroskopem stereoskopowym. Niektóre z nich, pomimo że znane są z lekcji przyrody to „ na żywo" wyglądają nieco inaczej. Zajęcia dostarczyły nam wielu nowych doświadczeń, pozwalając na obserwację przyrody w niecodzienny sposób. Niech więc naszemu codziennemu życiu przyświeca myśl Alberta Einsteina „Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę, a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz".


fot. Jacek Rakowski i Barbara Nierwińska
więcej zdjęć na www.facebook.com/GOLDAP.INFO