W sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi odbyło się dziś zakończenie roku szkolnego klas trzecich i drugich kończących cykl kształcenia zasadniczej szkoły zawodowej. Na uroczystość przybyli m.in. główny specjalista ds. edukacji w Starostwie Powiatowym Dorota Beata Grudnik-Cemborek, ks. Czesław Król, przewodniczący Rady Rodziców Mirosław Pawelski oraz wielu innych gości. Zakończenie uświetnił występ przygotowany przez uczniów klas 1km i 2lus, nad którym pieczę sprawowała Helena Barbara Styczyńska.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Nie mogło oczywiście zabraknąć podziękowań dla grona pedagogicznego, wychowawców i rodziców. Rozdano dyplomy, nagrody, pamiątki i oczywiście świadectwa. W tym roku szkolnym absolwentami są uczniowie kierunków: kucharz małej gastronomii, ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych i sprzedawca. Szkołę ukończyły 44 osoby, w tym 5 z OHP.

Miłą niespodziankę zrobili wolontariusze swojej opiekunce Magdalenie Iwachów. Podziękowali jej za serce, oparcie, motywację do pracy i nauki oraz zaangażowanie w pracę wolontariacką.

Wszystkim życzymy szczęścia i powodzenia na egzaminie zawodowym, który odbędzie się w najbliższy poniedziałek.

fot. AW i Izabela Bolek ⇓


fot. AW i Izabela Bolek