To był wielki dzień dla uczniów klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi. Dzisiejszego, piątkowego popołudnia pierwszaki złożyły ślubowanie i zostały przyjęte do grona społeczności uczniowskiej.

Po złożeniu uroczystej przysięgi odbyło się pasowanie na ucznia. Dyrektor SP1 Beata Karpińska wraz z przewodniczącym komisji Rady Miejskiej ds. oświaty światy Ryszardem Wrzoskiem wręczali maluchom dyplomy. Przewodnicząca Rady Rodziców oraz Ryszard Wrzosek obsypali najważniejszych w tym dniu stosem serdecznym życzeń, do których dołączyli się również starsi koledzy.

Po części oficjalnej uroczystości odbyła się część artystyczna. Dzieciaki z ogromnym przejęciem śpiewały i recytowały wiersze. Na koniec każda z klas otrzymała prezent od Rady Rodziców, po czym udały się do klas.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!