Międzynarodowy certyfikat Zielona Flaga dla Szkoły Podstawowej w Pogorzeli i Szkoły Podstawowej w Dubeninkach

Wśród 74 placówek oświatowych z Warmii i Mazur znalazły się dwie szkoły z powiatu gołdapskiego: Szkoła Podstawowa w Pogorzeli i Szkoła Podstawowa w Dubeninkach , które po raz drugi otrzymały ekologiczne wyróżnienia - międzynarodowe certyfikaty Zielona Flaga. Przyznane obu szkołom potwierdziły zaangażowanie uczniów i nauczycieli w działania proekologiczne.

Ogółem w Polsce certyfikatami uhonorowanych zostało 217 szkół i przedszkoli. Nasze województwo pod tym względem przoduje w Polsce. Na 124 placówki nagrodzone w Polsce aż 52 to szkoły i przedszkola z Warmii i Mazur. Natomiast krajowymi certyfikatami Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej wyróżnione zostały 22 placówki.

Tytuł Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej (LCAE) jest pierwszym stopniem do certyfikacji szkół. Certyfikat Zielona Flaga jest najwyższym międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym szkołom najbardziej zaangażowanym w promocję postaw proekologicznych. Nadawany jest na całym świecie w ramach realizowanego od 1994 roku Programu Eco - Schools.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Uroczyste wręczenie certyfikatów polskim szkołom odbyło się 22 września w Krakowie podczas X Ogólnopolskiej Konferencji Szkoły dla Ekorozwoju. Aktu wręczenia dokonali: Henryk Wujec - doradca Prezydenta RP ds. społecznych, Sarah Pickering z Foundation for Environmental Education , Rafał Serafin - prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Zdzisław Nitak i Ilona Szczech.

Aby zdobyć certyfikat Zielonej Flagi należy spełnić tzw. siedem kroków. Zgodnie z wymaganiami programu każda szkoła musiała stworzyć własny kodeks ekologiczny i zebrać grupę roboczą do realizacji projektu. Kolejnym krokiem był audyt w szkole, który miał wykazać jak wyglądała sytuacja ekologiczna szkoły przed przystąpieniem do realizacji projektu. Aby ocenić skuteczność podjętych działań audyt powtarzany był też tuż po wdrożeniu projektu. Przez cały czas realizacji projektu szkoła była monitorowana, a jej projekt poddawany ocenie ekspertów, także pod kątem jego integracji z programami nauczania. Włączono w działania społeczność lokalną, ważna była współpraca z partnerami szkoły.

Praca nad realizacją programu trwała cały rok szkolny 2010/2011. Działania placówek wspierane były finansowo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, który jednocześnie był fundatorem wizyty studyjnej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej dla zwycięskich szkół w naszym województwie.

Program Szkoły dla Ekorozwoju realizowany jest w województwie warmińsko-mazurskim od 2008 roku. W ramach tego programu szkoły starają się o certyfikaty: krajowy LCAE i międzynarodowy Zielona Flaga. Za wybitne osiągnięcia i wieloletnią działalność 10 szkół w Polsce otrzymało Zieloną Flagę na trzy lata.