21 września 44 uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi odwiedziło Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Z ogólnodostępnej galerii dla publiczności mieszczącej się na III piętrze uczniowie mogli zobaczyć, co się dzieje na Sali Notowań, czyli na tzw. giełdowym parkiecie. Z tego poziomu młodzież mogła śledzić bieżące zmiany kursów akcji i indeksów giełdowych.

Uczniowie obejrzeli też prezentację edukacyjną ''Giełda bez tajemnic''. Prezentacja dostosowana jest do poziomu wiedzy ucznia szkoły średniej i podejmuje najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego i giełdy. Uzupełnieniem był film "Co Ty wiesz o zarabianiu?"- fabularyzowana opowieść na temat inwestowania przez młodych ludzi na giełdzie. Wyjazd odbył się w ramach projektu „Wiktoria", realizowanego przy wsparciu środków unijnych przez ZSZ.