W Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi odbyła się akcja krwiodawcza zorganizowana przez nauczycieli: Annę Białous, Stellę Kramkowską i Piotra Bartoszuka oraz Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi. Młodych krwiodawców obsługiwała ekipa z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku Placówka Terenowa w Suwałkach.

Każdy dawca po wypełnieniu ankiety i zarejestrowaniu się został przebadany przez lekarza. W ciągu czterech godzin zgłosiło się 49 osób, a 42 zostały dawcami, oddając łącznie prawie 19 litrów krwi. Wśród nich był m.in. ksiądz Dariusz Łoboda z parafii św. Leona i Bonifacego w Gołdapi, który solidaryzując się z ideą honorowego krwiodawstwa dał przykład młodzieży i też podzielił się cząstką siebie.

Krwiodawcy otrzymali upominki ufundowane przez Gołdapskie Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi. Nagrodę główną - sesję zdjęciową, którą wykona Marta Gawryluk, wygrała Emilia Rucińska.

Dzisiejsza akcja była również finałem zbiórki maskotek i żywności dla Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot w Garbasie. Wszystkie rzeczy zostaną przekazane przez stowarzyszenie i przedstawicieli uczniów do ośrodka. W zbiórkę w szkole zaangażowała się klasa 3 liceum profilowanego o profilu usługowo-socjalnym z wychowawczynią Lilią Szymko na czele.

Wszystkim uczniom uczestniczącym w akcji krwiodawczej serdecznie dziękujemy za wzorową postawę i chęć pomocy innym.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!