O godzinie 9 uczniowie klas szóstych szkół podstawowych rozpoczęli pisanie „sprawdzianu szóstoklasisty", do którego przystąpienie jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Potrwa on godzinę. Dzieci z dysfunkcjami będą pisały o 30 minut dłużej.

- W tym roku jest to egzamin jednodniowy - informuje Leszek Retel, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Gołdapi . - Pytania są identyczne w całym kraju. Wyniki poznamy pod koniec maja.

Sprawdzian szóstoklasisty jest egzaminem, który ma skontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma ocenić, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Na zdjęciach uczniowie i nauczyciele z SP3. W tej szkole do egzaminu przystąpiło dziś 68 dzieci.