Wczoraj Szkoła Podstawowa w Jabłońskich gościła artystów Studia Artystycznego „Magik" z Białegostoku. Uczniowie mieli okazję obejrzeć spektakl teatralny pt. „Jak spryt i wyzwiska zgubiły pewnego liska". W przedstawieniu poruszono tematykę profilaktyczną, dotyczącą nadużywania przemocy i złych zachowań. Sztuka pokazała, iż każdy ma prawo do szacunku i spokojnego życia, i dlatego nie należy swym niewłaściwym zachowaniem krzywdzić innych. Dużym plusem był aktywny kontakt aktorów z dziećmi. Uczniowie chętnie brali udział w zadaniach proponowanych przez prowadzących, wspólnie śpiewali piosenki. Oklaskami podziękowali aktorom za występ.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!