18 kwietnia po raz kolejny w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi zorganizowany został Dzień Otwarty Szkoły. Tegoroczne spotkanie z gimnazjalistami odbyło się pod hasłem „Dobrze mieć zawód".

Frekwencja dopisała bardzo obficie. Najliczniej przybyli uczniowie Gimnazjum nr 1 w Gołdapi wraz z nauczycielami. Nie zabrakło też uczniów i rodziców z innych gimnazjów, m.in. z Grabowa i Bań Mazurskich. Uczniowie zostali powitani przez dyrektor szkoły Mirosławę Równą. Po obejrzeniu ciekawych prezentacji, dotyczących oferty edukacyjnej szkoły, młodzież gimnazjalna wraz z nauczycielami i przedstawicielami uczniów ZSZ udała się na zwiedzanie szkoły: sal lekcyjnych, pracowni komputerowych, pracowni gastronomicznej, spółdzielni uczniowskiej, sali gimnastycznej, biblioteki. Naocznie mogli sprawdzić estetykę szkoły i jej bezpieczeństwo.

Nawiązując do tegorocznego hasła imprezy, gimnazjaliści mieli okazję zapoznać się z zawodem kucharza i spróbować wyrobów adeptów tej sztuki. Mechanicy zaprezentowali diagnostykę silnika spalinowego w praktyce, handlowcy kusili wyglądem stoiska.

 

Jesteśmy na Google News - obserwuj nas!

 

 

Uczniowie mieli możliwość rozmowy z nauczycielami kształcącymi w zawodach: technik mechanik, technik logistyk, technik handlowiec, technik organizacji usług gastronomicznych i technik obsługi turystycznej. Podczas wielu rozmów gimnazjaliści dowiadywali się, dlaczego warto wybrać jeden z tych kierunków i dlaczego warto przyjść do szkoły uczącej zawodu.

W organizację Dnia Otwartego bardzo licznie włączyła się młodzież szkoły, która przygotowała konkurs z nagrodami. Uczniowie zaprezentowali też występ taneczny. Uczestnikami Dnia Otwartego byli również absolwenci szkoły, którzy przedstawili swoją ścieżkę kariery po ukończeniu Zespołu Szkół Zawodowych.